אישור 9 (2) (ב)

#1
אני צריך להגיש בקשה מסוימת לקבלת תרומה לעמותה.
הם דורשים טופס אישור אישור 9 (2) (ב), במקום סעיף 46 א'.
לפי מה שכתוב כאן, זה משהו שאמור להיות אוטומטי לכל עמותה שנרשמה למס הכנסה.
נסיתי לתת אישור מלכ"ר ופטור ממס הכנסה, אבל הם רוצים שבכורת יהיה רשום "אישור 9 (2) (ב)".
יש למשהו מידע מהיכן אני יכול להוציא את הטופס הזה?
 
#2
בלינק שהבאת כתוב שאין זה מסמך.
אז נקודת המוצא היא שבאמת אין כזה מסמך.
אולי תשאל אותם איזה מסמך הביאו מבקשי התרומה הקודמים (בהשמטת פרטים מזהים)?
 
#3
אני צריך להגיש בקשה מסוימת לקבלת תרומה לעמותה.
הם דורשים טופס אישור אישור 9 (2) (ב), במקום סעיף 46 א'.
לפי מה שכתוב כאן, זה משהו שאמור להיות אוטומטי לכל עמותה שנרשמה למס הכנסה.
נסיתי לתת אישור מלכ"ר ופטור ממס הכנסה, אבל הם רוצים שבכורת יהיה רשום "אישור 9 (2) (ב)".
יש למשהו מידע מהיכן אני יכול להוציא את הטופס הזה?
זה ממש לא נראה שזה מונפק אוטומטי לכל ארגון
https://taxes.gov.il/IncomeTax/documents/guides/madrich_milui_acc.pdf
בהצלחה
 
#4
זה ממש לא נראה שזה מונפק אוטומטי לכל ארגון
https://taxes.gov.il/IncomeTax/documents/guides/madrich_milui_acc.pdf
בהצלחה
המסמך שהבאת דן בסעיף 9 (2א), שהוא סעיף אחר (בפקודת מס הכנסה לכל תת סעיף יש משמעות)
אין לו קשר למוסד ציבורי.
אין אישור למוסד ציבורי לפי סעיף 9 (2) מסיבה פשוטה: כל עוד המוסד לא נבדק על ידי מס הכנסה מס הכנסה לא יאשר מיוזמתו שאכן הכנסות העמותה פטורות ממס (אולי הן לא? אולי יש הכנסות שאינן עומדות בתנאי הפטור?)

אני הייתי ממליצה להציג אישור מאת רואה החשבון של העמותה על כך כי הכנסות העמותה פטורות ממס לפי סעיף 9 (2).
 
חלק עליון