חשבונות בנק בעמותה

#2
כן, אין שום בעיה.
וגם אין בעיה שיהיה מורשי חתימה שונים (וכן, מורשי החתימה אינם צריכים להיות חברי ועד וכיו"ב).

לפעמים זה מומלץ, כגון בפרוייקטים שונים לחלוטין.

רק, שהבנק דורש פרוטוקול לכל פתיחת חשבון בנפרד על החלטה על פתיחת החשבון + מורשי החתימה.
 
חלק עליון