עודכן התאריך הקרוב לעדכון על אברכים חדשים במשרד הדתות

חלק עליון