עמותות לגני ילדים

#1
שלום רב לכם חברי הפרום!
ברצוני לשאול האם וכיצד אפשר להפעיל גני ילדים ומעונות יום על ידי עמותה?
האם יש סכום שמותר להרוויח או כלל לא?
תודה לכל המסייעים.
 

אליהו דניאל

מנהל הפורום
חבר צוות
#2
ודאי שניתן להפעיל דרך עמותה, באופן שאלו הם המטרות הרשומות.
לגבי רווחים, הרווח היחיד שניתן הוא "משכורת", ואין כל הבדל אם זו עמותה רגילה או "חל"צ" (חברה למען הציבור) ראה כאן.
 
#3
הדברים עקרונית נכונים.
רק בשביל הידע, יש סכום מסויים (זניח ביותר) שדירקטורים וחברי עמותה יכולים לקבל על השתתפות בישיבות הנהלה.
 
#4
ודאי שניתן להפעיל דרך עמותה, באופן שאלו הם המטרות הרשומות.
לגבי רווחים, הרווח היחיד שניתן הוא "משכורת", ואין כל הבדל אם זו עמותה רגילה או "חל"צ" (חברה למען הציבור) ראה כאן.
זאת אומרת שמנהל עמותה יכול להרוויח 20,000 ש"ח לדוגמא ולהצהיר שזה משכורת? קצת נשמע לי מוזר.
 
#5
ככל ומנהל העמותה אינו אחד מחברי העמותה, אין בעצם הגבלה על הסכום שהוא מקבל.
אולם, ישנה הגבלה על משכורות לחברי העמותה, או קרובי משפחה שלהם, שלא יעלה על 10% מכלל מקבלי המשכורות או 10% מהסכום הכולל של המשכורות. כלומר, אם יש 5 מקבלי משכורות, אז ישנה הגבלה, וכמו"כ אם סך המשכורות הוא 10,000 ש"ח אז לא ניתן לקבל יותר מ-1,000 ש"ח.
 

אליהו דניאל

מנהל הפורום
חבר צוות
#7
ככל ומנהל העמותה אינו אחד מחברי העמותה, אין בעצם הגבלה על הסכום שהוא מקבל.
אולם, ישנה הגבלה על משכורות לחברי העמותה, או קרובי משפחה שלהם, שלא יעלה על 10% מכלל מקבלי המשכורות או 10% מהסכום הכולל של המשכורות. כלומר, אם יש 5 מקבלי משכורות, אז ישנה הגבלה, וכמו"כ אם סך המשכורות הוא 10,000 ש"ח אז לא ניתן לקבל יותר מ-1,000 ש"ח.
רק צריך לשים לב, שהחוק אינו מאפשר כלל משכורת למנהל העמותה, כל עוד הוא מוגדר בה כ"חבר ועד" (מה שקורה בדרך כלל), אך הוא בהחלט יכול לשמש כחבר ברגיל בעמותה, ואנשים אחרים ישמשו בתור חברי ועד.
 
#8
רק צריך לשים לב, שהחוק אינו מאפשר כלל משכורת למנהל העמותה, כל עוד הוא מוגדר בה כ"חבר ועד" (מה שקורה בדרך כלל), אך הוא בהחלט יכול לשמש כחבר ברגיל בעמותה, ואנשים אחרים ישמשו בתור חברי ועד.
א. כמה חברי וועד צריך?
ב. האם מורשה חתימה הוא כן יכול להיות?
 
#11
שלום רב לכם חברי הפרום!
ברצוני לשאול האם וכיצד אפשר להפעיל גני ילדים ומעונות יום על ידי עמותה?
האם יש סכום שמותר להרוויח או כלל לא?
תודה לכל המסייעים.
ודאי שניתן להפעיל דרך עמותה, באופן שאלו הם המטרות הרשומות.
לגבי רווחים, הרווח היחיד שניתן הוא "משכורת", ואין כל הבדל אם זו עמותה רגילה או "חל"צ" (חברה למען הציבור) ראה כאן.
כיום אפשר להפעיל גני ילדים ומעונות יום ע"י חברה ואז אפשר להרויח בצורה חוקית (ולפעמים זה גם יותר רווחי ע"י חברה)

בהצלחה
 
#12
כיום אפשר להפעיל גני ילדים ומעונות יום ע"י חברה ואז אפשר להרויח בצורה חוקית (ולפעמים זה גם יותר רווחי ע"י חברה)

בהצלחה
חברה או עוסק מורשה צריכים להוריד מע"מ מהשכר לימוד שזה מסתכם באלפי שקלים ולפעמים בעשרות אלפי שקלים, מה שעמותה לא משלמת. ואם ניתן על ידי עמותה ולפי כללי החוק למה לא?
 
#13
חברה או עוסק מורשה צריכים להוריד מע"מ מהשכר לימוד שזה מסתכם באלפי שקלים ולפעמים בעשרות אלפי שקלים, מה שעמותה לא משלמת. ואם ניתן על ידי עמותה ולפי כללי החוק למה לא?
בחברה הרווח הוא חוקי ואפשר להשתמש בו כרצונך (במיוחד אם יש הרבה רווח) מה שבעמותה קשה לעשות (וגם לא חוקי).
ולגבי המע"מ: א. התקצוב בחברה הוא בערך עוד 7 %, ב. בעמותה יש גם מס מעסיקים שאין בחברה.
 
#14
כמה הערות לגבי גני ילדים:
1. הגבלת שכר מנהל - מאחר ואתם דנים על מוסד שאמור להיות מתוקצב, על פי הוראות חשכ"ל יש הגבלה על גובה השכר של מלא תפקיד ניהולי. אמנם ההגבלה היא גבוהה למדי (כ-50 אלפי ש"ח), אבל חשוב לזכור שיש הגבלה כזו.
2. מע"מ - התקציב המתקבל ממשרד החינוך עבור הפעלת הגנים פטור ממע"מ על פי תקנה 3 (א) (1) לתקנות מע"מ. רק הכנסות שתגבה החברה מההורים תהינה חייבות במע"מ. יש לבחון מה גובה שכר הלימוד הצפוי שיכולה חברה לגבות (בדר"כ תלוי באזור ובאוכלוסיה), כדי לבצע השואה נכונה.
3. רווחיות - גן בתפוסה מלאה עשוי, אולי, להיות רווחי. גן בתפוסה של פחות מ36 ילדים עלול לא לכסות את עצמו. חשוב לבדוק את צפי האכלוס על פי נתוני המבנה שיוקצה על ידי הרשות או שיישכר על ידי הבעלות, וכן לבדוק האם תדרש הבעלות לשלם הוצאות שכירות בעצמה או שתוכל לקבל הקצאה מהרשות המקומית.

כמה הערות לגבי מעונות:
1. שכר לימוד - יש לשקול את עלות המע"מ בחברה (גם תשלומי משרד הכלכלה חייבים במע"מ) לעומת מס השכר בעמותה
2. עלויות ההקמה וההצטיידות - הן עשויות להגיע לסכומים גבוהים מאוד, וניתנות לקיזוז ולהחזר מע"מ בחברה, מה שלא אפשרי בעמותה, וכך גם שאר הוצאות התפעול מלבד משכורות.
3. שכירות - כאשר גוף שוכר דירה עבור המעון, ההכנסה חייבת במע"מ בידי המשכיר והוא כמובן יגבה את תוספת המע"מ מהשוכר. כאשר השוכרת היא עמותה היא כמובן אינה יכולה לקזז את המע"מ, בעוד שחברה תוכל לעשות זאת. ישנה דעה שאינה רווחת (אך גם לא נשללה) שהשכרת דירה למעון עשויה להיחשב כהשכרה למגורים ולהיות פטורה ממע"מ.
4. הבדיקה בין חברה לעמותה חייבת לקחת בחשבון את מספר הילדים ומספר הקבוצות.
 
חלק עליון