שתי יו"ר בעמותה

#2
לכאורה לא שייך.
אני לא יודע מה העניין בדיוק שהעמותה רוצה 2 יו"ר, אם זה מבחינת החלטות, אולי אפשר להשתמש ברעיון של "מורשי חתימה", כדי לפתור את הבעיה.
אפשר להגדיר שיושב ראש העמותה יהיה גם מורשה חתימה, וגם האדם השני יהיה מורשה חתימה, ואז יצטרכו את החתימות של שניהם כדי להכריע בדברים חשובים, כגון בבנק, דוחות לרשם העמותות.
רק שעדיין היו"ר הרגיל ירוויח שיהיו לו 2 קולות בישיבות שנערכות בין חברי העמותה, לעומת קול אחד לכל חבר אחר...
 
חלק עליון