שיווק ופרסום

מבוא למדריכים בנושא הפרסום

שני תחומי הפרסום העיקריים:
ישנם שני תחומים עיקריים, בגינם העמותה נדרשת להשתמש באמצעי פרסום:

1. הדבר העיקרי והראשון הוא כמובן עצם הפרסום על פעילות העמותה, כדי להגיע אל הציבור אליו מייעדת העמותה את פעילותה.

2. התחום השני הוא הפרסום לצורך גיוס כספים, כמו כן, חלק מהמחזור הפיננסי של העמותה, מבסס את פעילותה על סמך ההכנסות שיש לה, ותרומות מהציבור (גיוס המונים), הנו חלק חשוב מהכסף הנכנס לעמותה לצורך המשך הפעילות. על כן ישנו צורך בגיוס המונים שיתרמו לפעילות העמותה.

וברור, שבשונה מהפרסום על פעילות העמותה המתמקד בעיקר ב'יידוע' הציבור, הפרסום לצורך גיוס הכספים מהווה פרוייקט ברמה אחרת לגמרי, הן בקושי להשגת המטרה - התרומה, והן מכיון שישנם עוד עמותות רבות המתחרות על "כיסו" של התורם הפוטנציאלי, וגם הן משקיעים עמל והון רב כדי לעשות זאת בצורה הטובה ביותר.

פעמים רבות הנהנים מהעמותה הם גם התורמים, כגון בעמותה קהילתית, ולכן הפרסום על הפעילות בה העמותה מתעסקת מהווה גם 'יחסי ציבור' שיועיל לעמותה בגיוס תרומות, כאשר הנהנים משירותי העמותה ישמחו לתרום לה. ובזאת אנו עוברים אל פן שלישי נוסף וחשוב - יחסי ציבור ותדמית.

יחסי ציבור
'יחסי ציבור' אינם אמורים בהכרח להניב תמורה מיידית, אלא יצירת תודעה חיובית בציבור על הארגון ופעולותיו, שבהמשך הדרך בעהשי"ת אמורה להביא את תוצאותיה, כאשר העמותה תצטרך לערוך קמפיין וכדו'. שהרי אנשים מעדיפים לתת את הכסף לאנשים שהם סומכים עליהם שיעשו בו את השימוש הטוב ביותר, על פני נתינתו לעמותה וארגון לא מוכרים.

יחסי ציבור חיוביים, עשויים להביא לחסכון בהשקעה בשני תחומי הפרסום הקודמים, שכן משוב חיובי יביא בעקבותיו ציבור נהנים נוסף, בשיטת 'חבר מביא חבר'. וכמו כן הכירות עם פעילות העמותה, עשויה להביא תורמים נוספים.

היבט נוסף יש לכך, גם לעניין הנדיבים הגדולים. גם אם העמותה לא מתבססת על גיוס המונים לתרומות, אלא על תורמים גדולים, ויש לה צורך ליצור כאלו תורמים חדשים. תורמים מעדיפים לתרום לארגון גדול ומוכר, לוודא שהכסף שלהם ילך באמת למטרות הרצויות. ככל שהעמותה תהיה יותר משווקת בתדמית טובה, כך היכולת שלה להשיג תרומות מאנשי מפתח גדל יותר.

כמו כן, ישנה חשיבות מסוימת מבחינת תקציבי ממשלה. ככל שהעמותה נחשבת יותר גדולה ורצינית, באותה צורה יתייחסו גם לבקשות שלה לקבלת תקציב. צריך לזכור, שבסופו של דבר, הבקשות מאושרות במשרדי הממשלה ע"י בני אדם בדיוק כמונו, מה שמבליט את ההסתכלות על התייחסות הראויה אותה צריכים אותם אנשים להראות כלפי העמותה.

על המדריכים שלפנינו
לתועלת ערכנו מדריכים מושקעים בענייני הפרסום הקשורים לעמותה.

אך חשוב לזכור שתחום השיווק והפרסום הוא תחום רחב ומגוון, ויתרה מכך - אין בו כללים מדויקים של עשה ואל תעשה. הדברים תלויים גם באופי הפרסום, בקהל היעד, בעיתוי ועוד.

גם המדריכים דלהלן מסקרים רק קוים מנחים בנוגע לסוגי הפרסום השונים, ומתוך הנחה שאחראי השיווק בעמותה יממש את הכלים בהתאמה לנתוני העמותה האינדוודואלים.
  • נוצר בתאריך
    8 יוני (6) 2018
  • תצוגות דף
    414
חלק עליון