בנק נוח לחשבון לעמותה

אנחנו במזרחי טפחות.
אין אפשרות לעשות העברה אונליין, יש צורך לשלוח טופס חתום ע"י 2 מורשי חתימה...
הבנתי שבמרכנתיל זה הכי קל, מתבצע ע"י אדם אחד אונליין.
מעניין לבדוק ולשמוע איך זה בבנקים אחרים.
 
חלק עליון