קול קורא לחברות בשולחן העגול בנושא - מתווה ההכלה וההשתלבות ברמת בית-הספר

chagold

מנחה
בתאריך 10 ביולי 2018 אושר סופית תיקון לחוק החינוך המיוחד (1988). בחוזר מנכ"ל ליישום החוק, צוין שמדיניות משרד החינוך "הנגזרת מחוק החינוך המיוחד [...] היא להעניק זכות קדימה ככל האפשר להשמתו של תלמיד במסגרת החינוך הרגיל, תוך מענה לצרכיו במסגרת הרגילה" וכי "יש למצות תהליכי הכלה וסיוע ברמת התלמיד, הכיתה ובית-הספר" (מתוך עדכון חוזר מנכ"ל מס' 0160, ינואר 2019). בכדי ליישם תיקון זה מקדם משרד החינוך בשנה האחרונה את מתווה ההכלה וההשתלבות.

כחלק מתפיסת ה'משילות המשתפת', קיים משרד החינוך בשנה האחרונה מספר תהליכי שיתוף לקידום מתווה ההכלה וההשתלבות והטמעתו בשטח. תהליך השיתוף הנוכחי מבקש לייצר מודלים אפשריים ליישום מיטבי של מתווה ההכלה וההשתלבות ברמת בית-הספר.

משרד החינוך מזמין בזאת יו"רים/מנכ"לים של ארגונים מהמגזר השלישי ומהמגזר העסקי העוסקים בשילוב והכלה של בעלי/ות צרכים מיוחדים, הן בחינוך והן בעולם התעסוקה ורואים חשיבות בקידום הנושא בראיה בין-מגזרית, להגיש מועמדות לחברות בשולחן העגול. נדגיש כי החברות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

להלן תנאי הסף להגשת מועמדות:
  1. מנכ"לים ו/או יו"רים (בארגונים גדולים (מעל 100 עובדים), יוכל להגיש מועמדות ראש התחום הרלוונטי).
  2. התחייבות למעורבות פעילה ורציפה בתהליך, לרבות השתתפות אישית בשלושה מפגשי עבודה, שלוש שעות כל מפגש וכן התייחסות ותגובה, במידת הצורך, על מסמכי עבודה בין המפגשים.
קריטריונים לבחירת המועמדים/ות:
  1. מידת הרלוונטיות של פעילות הארגון לנושא הצרכים המיוחדים.
  2. תהליך המיון ייערך על-פי העקרונות וההליך המוגדרים במסמכי המסגרת של השולחן העגול ובכלל זה לפי מפת הייצוגים של הרכב השולחן. תהליך ההתאמה והשיבוץ יתבצע על ידי ועדה מייעצת לשולחן העגול.
  3. עדיפות תינתן לארגונים אשר עוסקים באופן ישיר בנושא ההכלה והשילוב.

מועד אחרון להגשת מועמדות לחברות בשולחן העגול הוא יום ה', ל' אדר תשע"ט, 07.03.2019
לא יתקבלו בקשות שיוגשו לאחר מועד זה


ליצירת קשר: cross-sector.edu@sheatufim.org.il או בטלפון: 09-8301400 שלוחה 1
 
חלק עליון