שנתון העמותות לשנת 2018

chagold

מנחה
מצ"ב קובץ שנתון העמותות 2018, קובץ חדש שיו"ל ע"י גיידסטאר.

מתוך אתר גיידסטאר:

השנתון מציע עושר של מידע מצרפי חדש. ממעוף הציפור, מצטיירת תמונה של מגזר שלישי רב פעלים; ריכוזי למדי, אך מגוון מבחינת מטרות ודפוסי פעילות. יתרה מזאת, ניכר שפעילות העמותות שזורה במארג של יחסי גומלין עם גופים ממשלתיים, עם פילנתרופיה ישראלית ומחו"ל, עם הציבור הרחב ועם עמותות אחרות – כולם מניעים אלה את אלה בתנועתם שלהם.

השנתון בנוי משלושה חלקים כדי לייצר עניין ואפשרות להעמקה בנתונים לציבורים שונים, אם זה ארגוני החברה האזרחית, בעלי עניין שונים, חוקרים באקדמיה, מקבלי החלטות במגזר הציבורי, או הציבור הרחב.
אנו מקווים שהשנתון יעורר שאלות נוספות, אשר ישמשו כמנוע להמשך מחקר ולמידה העשויים לתרום לשכלול ולשגשוג פעילות החברה האזרחית בישראל.
 

קבצים מצורפים

נערך לאחרונה:
חלק עליון