פעילות אחרונה

  • מ
    מוטי מן reacted to chagold's post in the thread יצירת קובץ מס"ב with מועיל מועיל.
    יש את הפתרון של ר' משה מכאן, אם יש איזו שגיאה בדוק אם הוא כבר פתר אותה בהמשך האשכול. (אם אתה מסתבך תכתוב).
חלק עליון